Equinor Energy AS er operatør og eier 60%, mens Sval Energi AS og Vår Energi ASA eier 20% hver.