Foto: Neptune Energy
Foto: Neptune Energy

Brønnstrømmen sendes til Gjøa for prosessering og eksport. Oljen sendes videre i Troll Oljerør II til terminalen på Mongstad. Gass eksporteres via Far North Liquids and Associated Gas System (FLAGS), for videre prosessering på St. Fergus-terminalen i Storbritannia.

Duva ligger i lisens PL636. Neptune Energy Norge AS er operatør og eier 30%, mens PGNiG Upstream Norway AS, INPEX Idemitsu Norge AS og Sval Energi AS eier henholdsvis 30%, 30% og 10%.