Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert i desember 2022, og inkluderer en havbunnsramme tilknyttet Heidrunfeltet via Dvalin.

Wintershall Dea Norge AS er operatør og eier 55%, mens Petoro AS og Sval Energi AS eier henholdsvis 24% og 10%.