Foto: Wintershall Dea/John Iver Berg – From the Dvalin field development in the North Sea.
Foto: Wintershall Dea/John Iver Berg – From the Dvalin field development in the North Sea.

Brønnstrømmen transporteres til Heidrun for prosessering i en egen gassprosessmodul. Gassen transporteres via Polarled til Nyhamna for videre prosessering før den eksporteres via Gassled til markedet.

Dvalin ligger i lisens PL435. Wintershall Dea Norge AS er operatør og eier 55%, mens Petoro AS og Sval Energi AS eier henholdsvis 35% og 10%.