Olje og gass sendes til eksportrørledninger via prosessanlegget på Ekofisk J. Gass fra Ekofiskområdet transporteres via Norpipe gassrørledningen til Emden i Tyskland, mens oljen sendes i Norpipe oljerørledningen til Teesside i Storbritannia.

Ekofisk ligger i lisens PL018. ConocoPhillips Skandinavia AS er operatør og eier 35,1%, mens TotalEnergies EP Norge AS, Vår Energi ASA, Sval Energi AS og Petoro AS eier henholdsvis 39,9%, 12,4%, 7,6% og 5%.