Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert i mai 2022, og inkluderer fem havbunnsrammer tilknyttet eksisterende infrastruktur på Åsgardfeltet.

Equinor Energy AS er operatør og eier 57,7%, mens Vår Energi ASA, Sval Energi AS og Petoro eier henholdsvis 24,6%, 11,8% og 5,9%.