Brønnstrømmen blir først prosessert på Ivar Aasen og så transportert til Edvard Grieg for sluttbehandling og eksport.

AkerBP ASA er operatør og eier 35% mens Equinor Energy AS og Sval Energi AS eier henholdsvis 50% og 15%.