Brønnstrømmen blir først prosessert på Ivar Aasen og så transportert til Edvard Grieg for sluttbehandling og eksport.

Aker BP ASA er operatør og eier 35%, mens Equinor Energy AS og Sval Energi AS eier henholdsvis 50% og 15%.