Opprinnelig ble gass fra Heimdal transportert gjennom Statpipe via Draupner og Ekofisk til kontinentet. Etter at Heimdal Gassenter ble opprettet, ble en ny gassrørledning koblet til den eksisterende rørledningen fra Frigg til terminalen Shell-Esso Gas and Liquid (SEGAL) i St. Fergus i Storbritannia. Nå kan gass også transporteres via Vesterled til St. Fergus. En gassrørledning ble lagt fra Heimdal til Grane for gassinjeksjon på Grane. Kondensat blir transportert via rørledning til Brae-feltet i britisk sektor og videre til Cruden Bay i Storbritannia.

Heimdal ligger i lisens PL036BS. Equinor Energy AS er operatør og eier 29,4%. Sval Energi AS, Petoro AS, TotalEnergie EP Norge AS og LOTOS E&P Norge AS eier henholdsvis 28,8%, 20%, 16,8% og 5%.