Innretningen er tilrettelagt for tilkobling av en havbunnsramme som er planlagt for utbyggingen av Hanz, og for mulig utbygging av andre nærliggende funn. Førstetrinnsprosessering skjer på Ivar Aasen, og de delvis prosesserte væskene transporteres til Edvard Grieg for endelig behandling og eksport. Fra 2023 vil Ivar Aasen forsynes med kraft fra land som en del av elektrifiseringen av Utsirahøgda.

Olje og gass transporteres til Edvard Grieg-innretningen for endelig prosessering. Fra Edvard Grieg eksporteres oljen i rørledning til Grane Oljerør og videre til Stureterminalen. Gassen eksporteres i eget rør til rørledningssystemet Scottish Area Gas Evacuation (SAGE) på britisk sektor.

Aker BP ASA er operatør og eier 36,2%, mens Equinor Energy AS, Sval Energi AS, Okea ASA og M Vest Energy AS eier henholdsvis 41,4%, 12,3%, 9,2% og 0,8%.