Sval Energi AS er operatør og eier 40%, mens M Vest Energy AS, Equinor Energy AS og Wintershall Dea Norge AS eier henholdsvis 25%, 25% og 10%.