Gass transporteres i Kvitebjørn Gassrør til Kollsnesterminalen, mens kondensat fraktes i en rørledning tilknyttet Troll Oljerør II for videre transport til terminalen på Mongstad.

Kvitebjørn ligger i lisens PL193. Equinor Energy AS er operatør og eier 39,4%, mens Petoro AS, Sval Energi AS, PGNiG Upstream Norway AS og TotalEnergies EP Norge AS eier henholdsvis 30%, 19%, 6,5% og 5%.