Gassen transporteres til rørledningen Frigg UK (FUKA) og videre til terminalen Shell-Esso Gas and Liquid (SEGAL) i St. Fergus i Storbritannia. Olje og kondensat eksporteres via tankskip fra FSO-en.

Equinor Energy AS er operatør og eier 51%, mens Petoro AS og Sval Energi AS eier henholdsvis 30% og 19%.