Windmill park
Foto: OX – Petteri Löppönen

MLK vindpark består av 24 vindturbiner med en kapasitet på 132 MW og produserer rundt 400 GWh/år. MLK er dermed tredje største vindpark i Finland.