Foto: Nova Installation – Heerema Marine Contractors

Brønnstrømmen transporteres til Gjøa for prosessering og eksport. Oljen transporteres videre gjennom Troll Oljerør II til Mongstad, og gassen eksporteres via rørledningen Far North Liquids and Associated Gas System (FLAGS) til St. Fergus i Storbritannia.

Nova ligger i lisens PL418. Wintershall Dea Norge AS er operatør og eier 39%, mens Sval Energi AS, Pandion Energy AS og OKEA ASA eier henholdsvis 45%, 10% og 6%.