Brønnstrømmen transporteres i rørledning til Ula for behandling. Oljen eksporteres til Ekofisk og videre i oljerørledningen Norpipe til terminalen på Teesside i Storbritannia. Gassen selges til Ula for injeksjon i reservoaret for å øke oljeutvinningen fra feltet.

Oda ligger i lisens PL405. Sval er operatør og eier 70%, mens Aker BP ASA og DNO Norge AS eier 15% hver.