Ringhorne Nord ligger i PL 956, og partnerskapet består av Sval (15%), Vår Energi (50%, operatør), Aker BP (20%) og Harbour Energy (15%).