Utbyggingskonseptet er en havbunnsramme tilknyttet Ivar Aasen-innretningen.

Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert i desember 2022.

Aker BP ASA er operatør og eier 50%, mens Equinor Energy AS og Sval Energi AS eier henholdsvis 30% og 20%.