Brønnstrømmen transporteres i rørledning til prosessanlegget på Ekofisk-sentret og videre til Teesside i Storbritannia og Emden i Tyskland.

ConocoPhillips Skandinavia AS er operatør og eier 30,7%, mens TotalEnergies EP Norge AS, Vår Energi ASA, Sval Energi AS og Petoro AS eier henholdsvis 48,2%, 10,8%, 6,6% og 3,7%.