Brønnstrømmen blir prosessert på Harald-innretningen for videre eksport gjennom det danske rørledningssystemet via Tyra-feltet.

Trym ligger i lisens PL147. DNO Norge AS er operatør og eier 50%, mens Sval Energi AS eier de resterende 50%.