Brønnstrømmen fra Vale transporteres til Heimdal for prosessering og eksport. Gassen transporteres via rørledningen Vesterled til St. Fergus i Storbritannia. Kondensat blir transportert via rørledning til Brae-feltet på britisk sektor og videre til Cruden Bay.

Vale ligger i lisens PL036. Sval er operatør og eier 50%, mens PGNiG Upstream Norway AS eier henholdsvis 50%.