Brønnstrømmen transporteres til Gjøa for prosessering. Fra Gjøa blir olje og kondensat transportert til Troll Oljerør II for videre transport til terminalen på Mongstad. Gassen blir eksportert til Far North Liquids and Associated Gas System (FLAGS) på den britiske kontinentalsokkelen for videre transport til St. Fergus i Storbritannia.

Wintershall Dea Norge AS er operatør og eier 56,7%, mens Petoro, Sval Energi AS, Neptune Energy Norge AS og INPEX Idemitsu Norge AS eier henholdsvis 31,2%, 5,5%, 3,3% og 3,3%.