Hopp til hovedinnhold

Historie og mål

Hvem er vi?

Sval Energi er et lete- og produksjonsselskap innen olje og gass med aktivitet på norsk sokkel. Vi er et ungt selskap, etablert i 2019, men vi har allerede posisjonert oss blant de ti største produsentene i Norge.

Vi har vokst raskt gjennom oppkjøp av selskaper som Solveig Gas, Capricorn Norge, Edison Norge, Spirit Energy Norway og Suncor Norge. Slik har vi tilført betydelig ny kompetanse, økt produksjon og nye ressurser til vår portefølje.

Vi ønsker å vokse videre på norsk sokkel, samtidig som vi kontinuerlig søker etter muligheter for å optimalisere vår portefølje og skape verdi for våre eiere og samfunnet. Målet er å bli blant de fem største olje- og gasselskapene på sokkelen, med sikkerhet som førsteprioritet og med lavest mulig miljøavtrykk.


Hvordan jobber vi?

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle vår posisjon på norsk sokkel og for å skape størst mulig verdi fra porteføljen vår. For å lykkes med det har vi definert tre verdier som skal kjennetegne hvordan vi jobber: Vi skal være lettbente, bærekraftige og skape verdi.

For oss betyr det:

Lettbent

Vi skal kunne snu oss rundt kjapt og effektivt, vi skal ha korte beslutningslinjer og vi skal gi våre kollegaer ansvar og myndighet til å handle.

Vi skal kunne snu oss rundt kjapt og effektivt, vi skal ha korte beslutningslinjer og vi skal gi våre kollegaer ansvar og myndighet til å handle.

Bærekraftig

Vi skal redusere utslippene fra vår egen portefølje og ha prosjekter som bidrar til redusert karbonintensitet. Slik skal vi leve opp til forventningene fra samfunnet, våre eiere og oss selv.

Vi skal redusere utslippene fra vår egen portefølje og ha prosjekter som bidrar til redusert karbonintensitet. Slik skal vi leve opp til forventningene fra samfunnet, våre eiere og oss selv.

Skape verdi

Vi skal produsere olje og gass, men vi skal også – ved hjelp av vår kunnskap og ekspertise – produsere våre produkter slik at vi maksimerer verdien for våre eiere og partnere.

Vi skal produsere olje og gass, men vi skal også – ved hjelp av vår kunnskap og ekspertise – produsere våre produkter slik at vi maksimerer verdien for våre eiere og partnere.

Vi skal ha gode fagfolk som hver for seg leverer sterke resultater. Men enda viktigere er det at summen av disse resultatene skal være større enn hva den enkelte bidrar med. Fremragende lagarbeid er en avgjørende suksessfaktor.


Et sted å vokse

Folkene våre

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi jobber sammen som et lag for å skape fremtidens energimuligheter. Vi støtter våre kollegers personlige og faglige utvikling, og gjør vårt beste for å legge til rette for å oppnå gode resultater.

Vi jobber målrettet for å skape en arbeidsstyrke med mangfold og høy profesjonalitet.

Office, presentation, people
Et fantastisk team med fantastiske ansatte.
Office, people, hallway, smiling
Våre ansatte er vår viktigste ressurs.

Ledelse

Ledergruppen

Nikolai Lyngø

Nikolai Lyngø

Chief Executive Officer (CEO)

Ida Veland

Ida Veland

SVP Developments and Production North

Halvor Engebretsen

Halvor Engebretsen

SVP Strategy & Business Development

Gro Kyllingstad

Gro Kyllingstad

SVP Safety, Sustainability & People

Morten Grini

Morten Grini

SVP Developments and Production South

Thomas Bjørgo

Thomas Bjørgo

Chief Financial Officer (CFO)

Styret

Martin Bachmann

Styreleder

Timothy Dodson

Director

Kristin Færøvik

Director

Einar Gjelsvik

Director

Kristin Gjertsen

Director

John Knight

Director