Sval Energi har startet produksjon fra Dvalin-feltet sammen med operatør Wintershall Dea og partner Petoro.  

Gassfeltet Dvalin ligger i Norskehavet, og er knyttet til Heidrun-plattformen. Gass fra Dvalin sendes til Heidrun-plattformen hvor den behandles. Derfra transporteres det meste av gassen via Polarled-rørledningen til Nyhamna-anlegget på Aukra for eksport til det europeiske markedet.  

– Vi har oppnådd en sikker produksjonsstart og er glad for at vi nå endelig kan eksportere gass fra Dvalin til Europa, sier administrerende direktør Nikolai Lyngø i Sval Energi.  

– Dvalin er et godt eksempel på hvordan vi jobber; vi utforsker modne områder og kobler funn til eksisterende infrastruktur. Dette gir kostnadseffektive utbygginger, sier Lyngø.  

Dvalin nord under utvikling 

Sval har også Dvalin Nord under utbygging. Med utvinnbare reserver på om lag 84 millioner fat oljeekvivalenter var Dvalin Nord det største funnet i Norge i 2021. Det planlegges at Dvalin Nord skal bli koblet direkte til Dvalin.  

– Sammen med våre partnere har vi klart å modne dette funnet raskt. Dvalin Nord er et gassfelt, og vårt mål et at produksjonen skal starte i 2026. Dette vil støtte opp under Norges rolle som en pålitelig leverandør av naturgass til Europa, sier Lyngø. 

Sval har 10 prosent eierandel i Dvalin-feltet. Wintershall Dea er operatør med 55 prosent og Petoro er partner med 35 prosent.