Produksjonen er nå i gang fra olje- og gassfeltet Fenja i Norskehavet.

– Teamet vårt har gjort en veldig bra jobb. Med Fenja i produksjon har vi nå 16 produserende felt. Et nytt felt som kommer i produksjon, er alltid en viktig milepæl og jeg vil gjerne takke våre partnere for det nære samarbeidet og en sikker produksjonsstart, sier administrerende direktør Nikolai Lyngø i Sval Energi.

Fenja-utbyggingen består av to havbunnsrammer som er knyttet til Njord A-plattformen. Feltet forventes å produsere rundt 24.000 boe/dag via to oljeprodusenter som får trykkstøtte fra en vanninjektor og en gassinjektor.

Det er besluttet å delvis forsyne Njord-plattformen med strøm fra land, hvilket vil redusere utslippene fra Fenja. 

Fenja innehar en rekord: Verdens lengste elektrisk oppvarmede rør-i-rør-løsning transporterer olje fra Fenja-feltet til Njord-plattformen for prosessering og videre transport. På grunn av et høyt innhold av voks i oljen fra Fenja må den 36 kilometer lange rørledningen varmes opp til en temperatur over 28 grader Celcius før oljen kan strømme i rørledningen.  Ved normal produksjon vil temperaturen i rørledningen ligge godt over denne grensen. Men ved en nedstengning vil temperaturen synke, og rørledningen må varmes opp før produksjonen kan gjenopptas.  

Fenja ligger i produksjonslisens 586. Lisenspartnerne er Sval Energi (17,5%), Neptune Energy (operatør, 30%), Vår Energi (45%) og DNO (7,5%). De totale reservene anslås til å være mellom 50 og 75 millioner fat oljeekvivalenter, herav 75 prosent olje og 25 prosent gass.

Kontakt:
Tom Gederø, VP Communications
Mobil: (+47) 922 47 082
tom.gedero@sval-energi.no