Olje- og energidepartementet har godkjent planene for utbygging og drift av Dvalin Nord, Maria fase 2 og Symra. Disse utbyggingene vil tilføre Sval Energi mer enn 20 millioner fat oljeekvivalenter i nye reserver.

– Dvalin, Maria og Symra er utbygginger som passer vår strategi. Ved å ta i bruk eksisterende infrastruktur, kan vi gjennomføre effektive utbygginger, komme raskt i produksjon og produsere energi med lave karbonutslipp samtidig som vi skaper verdier, sier administrerende direktør Nikolai Lyngø i Sval Energi.

– Fase 2 av Maria vil også øke reservene og forlenge feltets levetid, sannsynligvis helt til 2040, sier Lyngø.

Dvalin Nord
Dvalin Nord vil bli bygget ut som et havbunnsfelt som kobles til den nærliggende Heidrun-plattformen via Dvalin-feltet. Planen er å bore tre produksjonsbrønner fra en havbunnsramme, ti kilometer nord for Dvalin-feltet. Operatøren anslår at gassfeltet inneholder omtrent 84 millioner fat oljeekvivalenter, og oppstart er planlagt til andre halvdel av 2026. Sval Energi eier 10 prosent av feltet. Wintershall Dea er operatør med en eierandel på 55 prosent, mens Petoro eier 35 prosent.

Maria fase 2
Maria fase 2 omfatter installering av en ny havbunnsramme i den sørlige delen av Maria-feltet. Den nye havbunnsrammen tar i bruk infrastruktur som allerede er bygget ut i forbindelse med Maria-feltet. Det planlegges to produksjonsbrønner og én vanninjektor-brønn for trykkstøtte fra havbunnsrammen. De tre resterende slissene er tenkt brukt i en eventuell fremtidig videreutvikling av feltet.

Operatøren anslår at prosjektet vil øke feltets totale reserver med omtrent 22 millioner fat oljeekvivalenter. Partnerskapet har også godkjent planer for en fjerde brønn som vil bidra med ytterligere 5 millioner fat. Maria-feltet startet produksjon i 2017 og har en forventet levetid frem til 2040.

Sval Energi eier 20 prosent av feltet. Wintershall Dea er operatør med en eierandel på 50 prosent, mens Petoro eier 30 prosent.

Maria
Maria. Foto: Wintershall Dea/Rolf Skjong

Symra
Symra skal utvikles som et havbunnsfelt, forbundet til Ivar Aasen-plattformen. Fire brønner vil bli boret gjennom en 4-slots havbunnsramme. Brønnene vil få gassløft fra Edvard Grieg-plattformen gjennom Ivar Aasen.

Operatøren anslår at utvinnbare ressurser på Symra er rundt 50 millioner fat oljeekvivalenter. Produksjonsstart er planlagt til første kvartal 2027.

Sval har en eierandel på 20 prosent i Symra. Aker BP er operatør med 50 prosent andel, mens Equinor har 30 prosent.

Illustration of oil fields - Symra
Symra. Illustrasjon: Aker BP

Kontakt:
Tom Gederø, VP Communications
Mobil: (+47) 922 47 082
tom.gedero@sval-energi.no