Tidligere i år kjøpte HitecVision 100 prosent av aksjene i Solveig Gas, infrastrukturselskapet som eier 25,6 prosent i Gassled.