Trudvang karbonfangst og –lagringsprosjekt har nå fått en egen nettside.

Trudvang-prosjektet innebærer å fange CO₂ fra utslippskilder i Nordvest-Europa, for så å frakte den til eksportterminaler. Derfra vil CO₂-en bli transportert enten via skip eller rør til Trudvang-lokasjonen i Nordsjøen for injeksjon og permanent lagring under havbunnen. Beregninger tilsier at Trudvang kan lagre rundt ni millioner tonn CO₂ årlig i minst 25 år – totalt om lag 225 millioner tonn. Samtidig er det grunn til å tro at potensialet er enda større. Forventet oppstart for injeksjon er i 2029.

– Vi er glade for å ha lansert Trudvang-nettsiden. Vår visjon for Trudvang er å bidra til en bærekraftig fremtid ved å utvikle en kommersielt god og innovativ CO₂-lagringsløsning som reduserer klimaendringene og fremmer miljøforvaltning. På Trudvangs nettsider skal vi blant annet fortelle om våre mål og informere om fremdriften i prosjektet. Vi gleder oss til å dele mer om reisen videre, sier prosjektdirektør Henning Eide.

Se nettsiden her.

Om Trudvang
Sval Energi AS, Storegga Norge AS og Vår Energi Norge AS ble tildelt CO₂-lagringstillatelsen Trudvang i september 2023. Sval er operatør og leder prosjektet, mens Vår Energi og Storegga deltar med personell i prosjektorganisasjon.

Trudvang-lisensen ligger i Nordsjøen, øst for Sleipnerfeltet, om lag 165 kilometer fra norskekysten. Selve reservoaret befinner seg i Utsiraformasjonen. Se kartet her. 

Kontaktperson:

Iselin Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i Sval Energi
Mobil: (+47) 917 66 478
Epost: iselin.engebretsen@sval-energi.no