Sval Energi er tildelt operatørskap for en CO2-lagringslisens i Nordsjøen. Lisensen har potensial til å lagre ni millioner tonn CO2 årlig. Det tilsvarer omtrent 20 prosent av Norges årlige CO2-utslipp.

Olje- og energidepartementet har tildelt Trudvang-lisensen til Sval og de to partnerne Storegga og Neptune Energy. Beregninger tilsier at Trudvang kan lagre ni millioner tonn CO2 årlig i minst 25 år – totalt 225 millioner tonn og med potensiale for enda mer.

– Vi er fornøyde med å ha fått tildelt denne lisensen i sterk konkurranse med andre dyktige aktører. Fangst og lagring av CO2 er viktig for å redusere klimagassutslippene. Vi har allerede brukt to år på å jobbe frem denne muligheten, og har identifisert et område under havbunnen som på en sikker og effektiv måte vil kunne lagre CO2, sier administrerende direktør Nikolai Lyngø i Sval.

Trudvang-lisensen ligger i Nordsjøen, øst for Sleipnerfeltet og om lag 165 kilometer fra norskekysten. Selve reservoaret befinner seg i Utsiraformasjonen.

Trudvang-prosjektet innebærer å fange CO2 fra flere utslippskilder i Nord-Vest Europa for så å frakte CO2 til eksportterminaler. Derfra vil CO2-en bli transportert enten via skip eller rør til Trudvang-lokasjonen for injeksjon og permanent lagring under havbunnen.

– Sammen med partnerne skal vi modne Trudvang-prosjektet i henhold til milepælene og arbeidsprogrammet fastsatt av myndighetene. Våre folk har både prosjekterfaring og kompetanse til å realisere Trudvang. Målet er å kunne lagre den første CO2-en i Trudvang-lisensen mot slutten av dette tiåret, sier Lyngø.

Sval er operatør for Trudvang-lisensen med 40 prosent eierandel. Storegga og Neptune Energy eier 30 prosent hver.

Last ned Trudvang-illustrasjon her.

Kort om Trudvang-partnerskapet:

Sval Energi er et norsk olje- og gasselskap med virksomhet på norsk kontinentalsokkel. Selskapet hadde en dagsproduksjon på 70.000 fat oljeekvivalenter i 2022. Sval har som mål å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2030 og oppnå netto nullutslipp innen 2050. Fangst og lagring av CO2 er et viktig verktøy i selskapets strategi for å fjerne klimagassutslipp.

Storegga er et uavhengig britisk selskap som jobber med avkarbonisering, der målet er å redusere og fjerne de skadelige virkningene av CO2 i atmosfæren. Storegga utvikler tidligfase fangst- og lagringsprosjekter samt prosjekter innenfor hydrogen for å bidra til å nå målet om netto nullutslipp.

Neptune Energy er et uavhengig globalt olje- og gasselskap med virksomhet i Europa, Nord-Afrika og Asia. Selskapet hadde en dagsproduksjon på 135.000 fat oljeekvivalenter i 2022. Neptune har som mål å lagre mer karbon enn det selskapet slipper ut som følge av driften av virksomheten og bruken av oljen og gassen som selges innen 2030.

Kontaktpersoner:
Tom Gederø, VP kommunikasjon i Sval Energi
Mobil (+47) 922 47 082
Epost tom.gedero@sval-energi.no

Iselin Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i Sval Energi
Mobil (+47) 917 66 478
Epost iselin.engebretsen@sval-energi.no