Sval Energi har gjort et oljefunn i den sentrale delen av Nordsjøen.

– Vår strategi er å lete etter olje og gass i modne områder på norsk sokkel, noe dette funnet er et resultat av. Svals anslag på størrelsen på Ringhorne Nord er 16 til 29 millioner fat oljeekvivalenter (mmboe), noe vi anser for å være et kommersielt funn som kan knyttes til eksisterende infrastruktur i området, sier VP for leting, Jørgen Moe, i Sval Energi.

Ringhorne Nord ligger i utvinningstillatelse (PL) 956. Brønnene ble boret av den halvt nedsenkbare riggen Deepsea Yantai, som har som neste oppdrag å bore letebrønnen Cerisa i den nordlige delen av Nordsjøen.

PL 956 ble tildelt i konsesjonsrunden Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) i 2018. Lisenspartnerne er Sval Energi (15 %), Vår Energi (operatør, 50 %), Aker BP (20 %) og Harbour Energy (15 %).