Sval, Storegga og Neptune søker om å få tildelt en lisens i den norske delen av Nordsjøen for lagring av CO2. Prosjektet som har fått navnet Trudvang, har potensial til å lagre inntil 225 millioner tonn CO2.

Søknaden kommer etter at Olje- og energidepartementet 11. januar 2023 la ut et nytt område i Nordsjøen for søknader om injeksjon og lagring av CO2.

Truls Olsen-Skåre, VP Sustainability & HSEQ i Sval Energi

– Karbonfangst og -lagring (CCS) er en løsning som kan redusere CO2-utslippene vesentlig. Partnerne i Trudvang har jobbet sammen siden desember 2021 for å identifisere, nominere og søke om denne lisensen. Vi har jobbet intenst med prosjektet en god stund allerede, blant annet med evaluering av undergrunnen ved lagringskomplekset og med tekniske og økonomiske vurderinger av CCS-verdikjeden. Jobben som er gjort har vist at Trudvang kan modnes til et kommersielt levedyktig prosjekt med sikker og effektiv karbonlagring.

Betydelig kapasitet
Trudvang-lisensen har et betydelig lagringspotensial. Det vil være mulig å injisere rundt ni millioner tonn CO2 per år i 25 til 30 år – altså en total lagringskapasitet på minst 225 millioner tonn CO2. Dynamisk modellering indikerer at den totale lagringskapasiteten kan bli vesentlig høyere enn dette over tid.

– I Europa slippes det ut rundt 300 millioner tonn CO2 hvert år i kategorien «svært vanskelig å fange» (hard-to-abate). Trudvang-prosjektet har potensial til å redusere disse utslippene betydelig, sier Olsen-Skåre.

Karbonlagringslisensen Trudvang ligger i den norske delen av Nordsjøen, øst for Sleipner-feltet og ca. 165 kilometer fra kysten. Lagringsreservoaret ligger i Utsira-formasjonen.

Oppstart i 2029
– Vi vil jobbe for å redusere tidsbruken i alle faser av arbeidsprogrammet, slik at vi kan starte med å injisere CO2 i løpet av 2029, og vi vil samtidig fortsette arbeidet med eksisterende og nye aktører for å modne hele verdikjeden, sier Olsen-Skåre.Trudvang-prosjektet planlegger å hente CO2 fra utslippere i Nord-Europa. Deretter skal CO2-en, transporteres i flytende form fra eksportterminaler til en landbasert mottaksterminal i Sørvest-Norge og derfra sendes gjennom en ny spesialbygd rørledning til Trudvang-lokasjonen for injisering og permanent lagring.

Sval er søker som operatør for Trudvang med 40 prosent eierskap. Storegga og Neptune har 30 prosent hver. 

– CCS er essensielt som en av de få teknologiske løsninger som kan hindre at CO2 fra industrien kommer inn i atmosfæren og akselererer klimaendringene. Trudvang-annonseringen i dag og denne runden med søknader om lagringslisenser for CO2 bygger på Norges posisjon som et foregangsland innen CCS. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med Sval og Neptune for å sikre at Trudvang-prosjektet får en betydelig innvirkning på karbonutslippene og en positiv effekt på økonomien, sier Nick Cooper, CEO i Storegga.


– Nordsjøen har et stort potensial som senter for karbonlagring med sin tilgjengelighet og nærhet til eksisterende infrastruktur og tomme reservoarer. I tillegg til våre CCS-prosjekter i Norge, jobber Neptune med mulige prosjekter i Nederland og Storbritannia. Vår ambisjon er å bygge en portefølje for karbonlagring som er knyttet til våre kjerneområder i Nordsjøen, sier Pål Haremo, Global Head of Subsurface, New Energy, i Neptune Energy.

Fakta om Trudvang-partnerne:

Sval Energi er et norsk olje- og gasselskap med aktivitet på norsk sokkel. Selskapet hadde en samlet produksjon på 70.000 fat/dag i 2022. Sval Energi har forpliktet seg til å redusere utslippene sine i tråd med målene som er satt av Offshore Norge på 50 prosent innen 2030 og null-utslipp innen 2050. CCS er et av verktøyene i avkarboniseringsstrategien til Offshore Norge.

Storegga er et uavhengig selskap i Storbritannia som jobber med avkarbonisering. Selskapet har som mål å redusere og fjerne de skadelige virkningene av CO2 i atmosfæren. Storegga jobber med tidlige faser av CCS- og hydrogenprosjekter i Storbritannia og internasjonalt for å bidra til å oppnå null-utslippsmålene.

Neptune Energy er et uavhengig globalt olje- og gasselskap med operasjoner i hele Europa, Nord-Afrika og Asia-Stillehavsregionen. Selskapet hadde en produksjon på 130,000 fat/dag i 2021. Neptune har som mål å lagre mer karbon enn den totale mengden som slippes ut fra deres operasjoner og fra bruken av deres solgte produkter innen 2030.

For mer informasjon, kontakt:

Sval Energi AS:

Tom Gederø, VP Communications
Mobil: +47 922 47 082
Email: tom.gedero@sval-energi.no

Storegga Norge AS:
Denton Global Advisors
Mobil: +44 20 7664 5086
Email: storegga@dentonglobaladvisors.com

Neptune Energy Norge AS
Liv Jannie Omdal, Head of Communications & Public Affairs
Mobil: +47 976 67 137
Email: liv.jannie.omdal@neptuneenergy.com