Sval Energi går inn som støttespiller for Ønsketransporten, Fontenehuset og PsykOpp, og vil bidra økonomisk til deres virksomhet i 2024.

– Vi ønsker å støtte tiltak som tar sikte på å bedre psykisk og fysisk helse, spesielt blant ungdom, og tiltak som hjelper mennesker som opplever en utfordrende hverdag. Ønsketransporten, Fontenehuset og PsykOpp faller alle i denne kategorien, og jeg er stolt over at vi kan støtte det viktige arbeidet de gjør, sier administrerende direktør Nikolai Lyngø i Sval Energi.

Sval er også hovedsponsor for 3-Sjøersløpet – et halvmaraton som arrangeres i Stavanger-regionen hvert år, og som blant annet har som mål å fremme løpeglede og fysisk trening.

– Det er mange tiltak i Stavanger-regionen knyttet til psykisk og fysisk helse som fortjener støtte. Vi håper at våre bidrag kan bidra til at disse viktige initiativene videreføres, sier Lyngø.

Kort om de tre:

Ønsketransporten er en ideell organisasjon som har som formål å bidra til økt livskvalitet og livsglede for mennesker med livsbegrensninger på grunn av sykdom eller skade. Dette gjøres ved å oppfylle ønsket om en bestemt opplevelse eller deltakelse i meningsfulle sammenhenger med medisinsk og etisk god transport og kompetanse.

Fontenehuset i Stavanger gir mennesker med psykiske helseutfordringer en lavterskelstøtteordning inkludert jobbtrening, der det overordnede målet er å hjelpe folk tilbake i arbeid eller starte studier.

Psykiatrisk Opplysning (PsykOpp) er en stiftelse som har som mål å bidra til økt kunnskap og åpenhet om psykisk helse. Stiftelsen har tre virksomhetsområder: publisering, kurs- og konferansevirksomhet og informasjonsarbeid. Eksempler er opplæring av lærere og skoleansatte, og den årlige «Schizofrenidagene» i Stavanger – Nordens største psykisk helsekonferanse med rundt 5000 deltakere.