Sval Energi har blitt tildelt to nye letelisenser på norsk kontinentalsokkel.

I dag ble den årlige tildelingen i forhåndsdefinerte områder (TFO-runden) offentliggjort av Energidepartementet. Sval fikk to nye lisenser, hvorav én som operatør og en som partner.

Å få tilgang til nye og attraktive letearealer – spesielt i områder hvor vi har eierinteresser i eksisterende infrastruktur – er viktig for våre vekstambisjoner på norsk sokkel. Jeg er stolt over at vi er tildelt et operatørskap. Vi vil samarbeide med sterke partnere i disse nye lisensene, og målet vårt er å gjøre nye funn som kan utvikles effektivt, sier letesjef Jørgen Moe i Sval Energi.

Svals nye lisenser er:

  • PL 1129 i Norskehavet (Sval 50 % og operatør, DNO 30%, Wintershall Dea 20% and PGNiG 50 %)
  • PL 1125 S i Norskehavet (Sval 20 %, Wintershall Dea 50% og operatør og Petoro 30%)


– TFO-ordningen er viktig for leteaktiviteten på norsk sokkel, og jeg er optimistisk med tanke på framtidige letemuligheter i Norge. Årlige lisenstildelinger er avgjørende for å kartlegge sokkelen, gjøre nye funn og maksimere verdiskaping, sier Moe.

Sval er partner i seks bekreftede letebrønner i 2024 og 2025.

Kontakt:
Tom Gederø, Kommunikasjonssjef i Sval Energi 
Epost: tom.gedero@sval-energi.no 
Mobil: (+47) 922 47 082