Sval Energi har blitt tildelt fire nye lisenser i den årlige TFO-runden (Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder) på norsk sokkel  
 
TFO-tildelingene ble annonsert av olje- og energiministeren i dag, og Sval fikk tildelt fire lisenser som partner. 

– Dette er et strålende resultat for oss. Nytt og attraktivt leteareal i områder hvor vi eier eksisterende infrastruktur er viktig for våre vekstambisjoner.  Jeg er spesielt stolt av at vi ble tildelt to nye lisenser hvor vi hadde lagt inn faste letebrønner i søknadene. Forhåpentlig vil dette føre til nye funn som kan bli bygget ut på en effektiv måte, sier letedirektør Jørgen Moe i Sval Energi. 

Svals nye lisenser er:

  • PL 043 FS i Nordsjøen (Sval 19 %, Equinor operatør) 
  • PL 1177 i Nordsjøen (Sval 30 %, Equinor operatør) 
  • PL 1185 i Nordsjøen (Sval 20 %, Equinor operatør) 
  • PL 1002 C i Norskehavet (Sval 60 %, Vår Energi operatør) 

– Årlige og forutsigbare lisensrunder er nøkkelen til å kartlegge sokkelen og oppnå maksimal verdiskapning. TFO-systemet er selve grunnlaget for leteaktivitet på norsk sokkel og jeg er optimist når det gjelder fremtidige letemuligheter i Norge, sier Moe.  

Sval er partner i ni bekreftede lete- og avgrensningsbrønner i 2023 og 2024, og ytterligere tre brønner vil sannsynligvis også bli boret i samme periode.   

Kontakt:
Tom Gederø, VP Communications, Sval Energi
Email: tom.gedero@sval-energi.no
Mobil: (+47) 922 47 082