Hopp til hovedinnhold

Miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold (ESG)

Introduksjon

Vi har som mål å skape langsiktige verdier for våre eiere og samfunnet. Dette gjør vi gjennom å forvalte våre ressurser på en ansvarlig måte. Sikkerhet er vår første prioritet, og vi har som mål å være ledende når det gjelder miljø-, sosial- og forretningsetiske forhold (ESG).

Vår ambisjon er å være et av olje- og gasselskapene med de laveste karbonutslippene innen 2030. Sikkerhet, avkarbonisering, mangfold og en positiv innvirkning på samfunnet er viktig for å sikre langsiktig verdiskaping.

Vi støtter målene i Parisavtalen og anerkjenner at olje- og gassindustrien skal redusere sitt klimaavtrykk. Vi fokuserer på å redusere utslipp på tvers av vår virksomhet og portefølje, og vi støtter norsk olje- og gassindustris mål om å redusere klimautslippene med 50 prosent innen 2030 og oppnå netto nullutslipp innen 2050.

Selv om vår strategi er rettet mot olje og gass, har vi som mål å levere dette med lavest mulig utslipp, samtidig som vi ønsker å utvikle lavkarbon muligheter som er nødvendige for å nå målet om netto nullutslipp, blant annet gjennom å vurdere muligheter for karbonfangst og -lagring.

Bærekraftsrapport 2023

Vår ESG-strategi hviler på fire pilarer

1.

Integrering av ESG

ESG er et sentralt element i vår strategi for å skape verdi, vekst og sikre at virksomheten vår også har en plass i fremtiden.

2.

Klima- og miljøpåvirkning

Vi jobber kontinuerlig med å redusere karbonavtrykket vårt, og skal alltid drive på en miljømessig ansvarlig måte.

3.

Sosialt ansvar

Vi vil legge til rette for gode arbeidsbetingelser for våre ansatte, både helse- og sikkerhetsmessig, og vi vil bidra aktivt til å gi noe tilbake til samfunnet rundt oss.

4.

Åpen virksomhetsstyring

Vi skal leve opp til våre samarbeidspartneres forventinger ved å være åpne om vår virksomhet, betydning og påvirkning.

Karbonfangst og
-lagring (CCS)

Utfordringen

Som olje- og gasselskap erkjenner vi at klimaendringer er vår største bærekraftsutfordring. Samtidig gir energiomstillingen betydelige forretningsmuligheter. Vi vil sette søkelys på områder der vår kompetanse kan bidra til utslippsreduksjoner og samtidig opprettholde konkurranseevnen til olje og gass i en lavkarbonfremtid.

Vårt fokus

Per i dag innebærer det å se på muligheter for å lagre CO2 på norsk sokkel. Med CO2-lagring som utgangspunkt, kan vi også utforske flere lavkarbonmuligheter på lengre sikt. Vi har identifisert og modnet muligheter for storskala karbonlagring på norsk sokkel, og i august 2023 fikk vi tildelt Trudvang, en CO2-lagringslisens i Nordsjøen.

Om Trudvang

Trudvang-lisensen har potensial til å lagre ni millioner tonn CO2 årlig. Det tilsvarer omtrent 20 prosent av Norges årlige CO2-utslipp.

Trudvang-lisensen ligger i Nordsjøen, øst for Sleipnerfeltet og om lag 165 kilometer fra norskekysten. Selve reservoaret befinner seg i Utsiraformasjonen.

Trudvang-prosjektet innebærer å fange CO2 fra flere utslippskilder i Nord-Vest Europa, for så å frakte CO2 til eksportterminaler. Derfra vil CO2 bli transportert enten via skip eller rør til Trudvang-lokasjonen for injeksjon og permanent lagring under havbunnen.

Etter lisenstildelingen vil først en toårig prosjektplanleggingsfase bli gjennomført. Planen er å være klar til å starte lagring av CO2 i 2029.

Sval er operatør for Trudvang-lisensen med 40 prosent eierandel. Storegga og Neptune Energy eier 30 prosent hver.

Kart over Trudvang-feltet

Nedlasting


Vår forpliktelse

Helse, miljø og sikkerhet

Vi tar forpliktelsen til å ta vare på helsen og sikkerheten til alle som er involvert i våre aktiviteter på største alvor. Å sikre mennesker er vår førsteprioritet og vi har etablert retningslinjer og prosesser som forbedres kontinuerlig. Vår ambisjon er at alle som jobber for oss skal føle seg trygge, at alle skal bli behandlet likt og at diskriminering ikke skal skje.