Brønnstrømmen skal transporteres i rørledning til Njord A for prosessering. Oljen skal lagres på Njord B og overføres til tankskip. Den reinjiserte gassen skal produseres mot slutten av oljeproduksjonsperioden. Gassen skal eksporteres via Åsgard Transport System (ÅTS).

Neptune Energy Norge AS er operatør og eier 30%, mens Vår Energi ASA, Sval Energi AS og DNO Norge AS eier henholdsvis 45%, 17,5% og 7,5%.